PaedDr. Andrea Matejcová 

Špeciálny pedagóg - logopéd 

Vzdelanie

1986-1990 Pedagogická fakulta UK Bratislava, odbor: Učiteľstvo pre školy pre MVOS, štátne záverečné skúšky: psychopédia, logopédia, tyflopédia
1982-1986 Stredná zdravotnícka škola Nedbalova ul., Bratislava, odbor: detská sestra
1974-1982 Základná škola, Medzilaborecká ul., Bratislava

Absolvované kurzy a semináre

jún 2010 „Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina“
apríl 2010 program KUPREV
marec 2010 Diagnostika ortografie
máj 2008 Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
Modul personálny manažment
august 2007 Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
I. modul - komunikácia
november 2003 Vývin reči a špecifické poruchy učenia
marec 2000 Metodika korekcie porúch čítania

TEKOS 2011

Poruchy učenia, správania, poruchy koncentrácie, ADHD, ADD, Aspergerov syndróm a ich neuro-fyzické príčiny z pohľadu INPP metódy 2011

INPP Školský program 2012

Rozvoj čitateľského porozumenia a projekt Spolučítanka 2012

Pracovné skúsenosti

sept.2010- Základná škola Kulíškova 8, Bratislava, pozícia: učiteľ v špeciálnej
triede pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
január 2002-aug.2010 Základná škola Kulíškova 8, Bratislava, pozícia: školský špeciálny
pedagóg
septem.1999-dec.2001 Základná škola Kulíškova 8, Bratislava, pozícia: učiteľ v špeciálnej
triede pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
septem.1994-máj 1999 ZŠ, gymnázium, OA pre telesne postihnutých Mokrohájska,
Bratislava, pozícia: školský logopéd
august 1990-august 1994 ÚVLR Čakany, pozícia: logopéd

 

MUDr. Lukáčová Zuzana

dermatovenerológ