Medicinálna pedikúra


umožňuje zložitejšie ošetrenie nôh, ako napríklad takmer bezbolestné a nekrvavé ošetrenie zarastajúcich nechtov, mozoľov, kurích ôk a iných neortopedických anomálií pomocou prístroja


• ošetrenie prístrojom si nevyžaduje kúpeľ nôh vo vode


• je maximálne šetrná a navyše suché obrusovanie kože je prirodzený spôsob odstraňovania zatvrdnutej, zrohovatenej kože, pričom pravidelným obrusovaním sa spomaľuje nadmerný rast kože a vytváranie otlakov


• ošetrenie nechtov touto metódou je šetrnejšie, nechty sa zbrusujú do požadovanej dĺžky i tvaru


• ošetrenie pomocou frézok je rýchle a dokonalé, ide o fyziologický spôsob ošetrenia, pretože nedochádza k porušeniu integrity kože ani k možnosti krvavého poranenia


Ako prebieha?

1. dezinfikuje sa chodidlo
2. pri prehliadke chodidla sa zisťujú rôzne deformity, ťažkosti
3. nechty sa vyčistia a upravia sa do požadovanej hrúbky, dĺžky, tvaru
4. očistí, upraví sa nechtové okolie
5. ošetrí sa spodná, nášľapová časť chodidla
6. prichádzame do konečnej fázy, kde sa nechty aj chodidlo ošetrí vhodným krémom/olejčekom

Koľko trvá takéto ošetrenie?
Ošetrenie trvá cca 35 až 50 min.

 

Objednavky Gabriela Šupáková 0902 672 109